آخرین اخبار مدارس


29 خرداددبستان دخترانه سما

08 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فصل نان

درویشیان، علی اشرف

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزگار آفتابی

نجفی، عبدالمجید

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از من نخواهید لبخند بزنم

باربارا پارک

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مراقبت از نوجوانان

دکتر دونالد. ای. گریدانوس

نحوه برخورد با مشکلا

دبستان دخترانه سما

نادرشاه افشار

ابراهیم حسن بیگی

نادرشاه افشار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کشکول جوان

سید هادی میر اشرفی

ادبیات فارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ویلیام شکسپیر چه کسی بود؟

سلسته دیویدسون منیس

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طوطی سخنگو( چهل طوطی گوتنبرگ)

منصور، پروین

000000000000

دبستان دخترانه سما

بازی و رشد

گریوز گاگیلو واسلاودر

نقش بازی دررشدهوش کودک

دبستان پسرانه دوره دوم سما

لطفا بگو لطفا

مو ویلمز

***

دبستان پسرانه سما

پدر هدیه خوب خدا

طیبه قادری

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آفرینندگان

جی. سی. تورنلی

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه موسوی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گلناز رحیمی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یاسمن صادقی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا دهقانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: بهترین سخنگوی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهار نصوحی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا علیرضایی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کریمی

مسابقه: بهترین سخنگوی زبان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

عرفان جلالي آدرگاني

1390/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين بهرامي

1384/05/24

دبستان دخترانه سما

معصومه اسماعيلي

1391/05/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شاهين ابراهيمي هراتمه

1378/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي پوراحمد

1382/05/31

دبستان پسرانه سما

رضا رستمي

1388/05/23

دبستان پسرانه دوره دوم سما

بنيامين هاشمي

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا زماني شاه كوچكي

1387/05/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا حسن پورنهچيري

1386/05/31

دبستان دخترانه سما

سيدحسين اميني

1391/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهيل عبدالهي مباركه

1382/05/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرين مسعودنيا

1379/05/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسين بابائي درچه

1388/05/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه غلامي ديزيچه

1386/05/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد شرفي

1379/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا مالكي

1384/05/31

دبستان دخترانه سما

بهار حسين زاده

1390/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين احمدپورمباركه

1383/05/29

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

اميد نوري

1379/05/24

دبستان پسرانه سما

ياسين كريميان نوكابادي

1388/05/24