آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز کودکان شاد

استیو بیدالف

راهنمای والدین

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نیمه تاریک وجود

دبی فورد

پرورشی

دبستان دخترانه سما

پرندگان چگونه پرواز می کنند

کیت وودورد

پرندگان چگونه پرواز

دبستان دخترانه سما

جهان چگونه به وجود آمد

مایتو دولوبیه و همکاران

جهان چگونه به وجود آ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حکایات دلپسند

منسوب به لقمان حکیم

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابشناسی زیارت (کتابشناسی زیارت، مزار...)

رضا باقريان موحد

کتاب زیارت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كتابشناسي كاظمين عليهم السلام

اباذر نصر اصفهاني

امام شناسی

دبستان دخترانه سما

ملک الشعرای بهار

محمود پروهاب

ملک الشعرای بهار

دبستان پسرانه سما

پدر هدیه خوب خدا

طیبه قادری

شعر

دبستان دخترانه سما

علم و عمل سازه ها و نیروها

مجید ملکان

ساخت سازه ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از من نخواهید لبخند بزنم

باربارا پارک

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

راه بی خیال شدن

جان سی پارکین و گابا پولینی

آموزشی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین قربانی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی مرادی

مسابقه: دو با مانع

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب طاوسی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبینا فنایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی ضیایی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شادی فاضلی

مسابقه: نقاشی با مداد رنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرش دهقانی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: ایستگاه هنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی آقابابایی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامین مبارکی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: آزمون رزمندگان

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه مقدس مباركه

1386/05/08

دبستان دخترانه سما

هستي صادقي نژادكركوندي

1387/05/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين شفيع زاده

1381/05/03

دبستان پسرانه سما

پويا رجبي

1387/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين زماني جوهرستاني

1383/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم سعيدي مباركه

1381/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه فرهمند

1382/05/03

دبستان پسرانه سما

مهدي صالحي مباركه

1388/05/07

دبستان پسرانه سما

مهدي صالحي

1387/05/08

دبستان پسرانه دوره دوم سما

پوريا ملكي

1386/05/08

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدشريف رييسي زاده

1384/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

داريوش عدالتي

1381/05/01

دبستان دخترانه سما

نگار شاكري

1385/05/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا دهقاني

1378/05/06

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل يوسفي

1387/05/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

متين آقاجانيان مباركه

1380/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا خليلي لنجي2

1381/05/03

دبستان دخترانه سما

نگار قرباني

1388/05/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد كارگران

1378/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا يزداني

1383/05/01