آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبستان دخترانه سما

02 اسفنددبستان دخترانه سما

18 بهمندبستان دخترانه سما

18 بهمندبستان دخترانه سما

11 بهمندبستان دخترانه سما

08 بهمندبستان دخترانه سما

08 بهمندبستان دخترانه سما

04 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز کودکان شاد

استیو بیدالف

راهنمای والدین

دبستان پسرانه سما

حوض کاشی

محمد میرکیانی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

101 آزمایش لذت بخش فیزیک

جانیس وان کلیو

آشنای با آزمایش های فیزیک

دبستان دخترانه سما

بیا آسمان را رنگ بزنیم

مژگان بابامرندی

قصه نوجوان

دبستان پسرانه دوره دوم سما

لطفا بگو لطفا

مو ویلمز

***

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

جنگ تحمیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بلوغ پشت خاکریز

ایمان کفایی مهر

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از من نخواهید لبخند بزنم

باربارا پارک

اجتماعی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

راه بی خیال شدن

جان سی پارکین و گابا پولینی

آموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ناگفته‌های بلوغ (پسران)

حسین شاه حسینی

علمی

دبستان دخترانه سما

شب ومهتاب

ناصرنادری

زندگی امام حسن

دبستان دخترانه سما

دانه های روغنی

سیاوش شایان

دانه های روغنی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

بهار نصوحی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا علیرضایی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا دهقانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

گلناز رحیمی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کریمی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

یاسمن صادقی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيدعلي محمد اميري سرارودي

1384/12/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علي قاسمي

1385/12/06

دبستان دخترانه سما

هستي مهدوي لنجي

1389/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي فرهنگ

1382/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيديونس رضوي مباركهء

1381/12/04

دبستان دخترانه سما

نازنين ضامني

1390/12/01

دبستان دخترانه سما

مايده نصوحي

1384/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسام عيني

1383/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي ملكي

1381/12/01

دبستان دخترانه سما

ستايش مرتضوي ديزيچه

1389/12/08

دبستان دخترانه سما

ماهان جلالي

1390/12/06

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علي قاسمي

1385/12/06

دبستان پسرانه دوره دوم سما

عليرضا رجبي راد

1386/12/08

دبستان دخترانه سما

مهيار صادقي نژادكركوندي

1390/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا لاوي

1383/12/07

دبستان دخترانه سما

ستاره رمضاني علي آبادي

1388/12/07

دبستان پسرانه سما

سجاد مرتضوي ديزيچه

1389/12/08

دبستان دخترانه سما

عسل ناجيان مباركه

1390/12/01