آخرین اخبار مدارس


08 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

21 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

کتاب علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

داستان یک صعود

سید مصطفی هاشمی طبا

پشه ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جودی دکتر می شود

مگان مک دونالد

داستانی

دبستان دخترانه سما

بیا آسمان را رنگ بزنیم

مژگان بابامرندی

قصه نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از من نخواهید لبخند بزنم

باربارا پارک

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

بازی و رشد

گریوز گاگیلو واسلاودر

نقش بازی دررشدهوش کودک

دبستان دخترانه سما

راهنمای مربیان پیش دبستانی

دفتر آموزش پیش دبستانی

راهنمای مربیان پیش د

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

راه بی خیال شدن

جان سی پارکین و گابا پولینی

آموزشی

دبستان دخترانه سما

پیشوایان نور

سعید روح افزا

شناخت وانتخاب امام

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابشناسی زیارت (کتابشناسی زیارت، مزار...)

رضا باقريان موحد

کتاب زیارت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

جنگ تحمیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کریمی

مسابقه: بهترین سخنگوی زبان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا علیرضایی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه آمره

مسابقه: تفسیر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه موسوی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یاسمن صادقی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرنوش گودرزی

مسابقه: مسابقات هندبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

گلناز رحیمی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کریمی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

يحيي ابراهيمي لنجي

1389/03/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثمين حيدري وينيچه

1384/03/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين نعماني

1379/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي شفيع زاده

1384/03/25

دبستان دخترانه سما

كوثر كياني

1388/03/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي خسروي

1382/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين اسمعيلي

1383/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد كياني

1382/03/26

دبستان دخترانه سما

مهسا كريمي لنجي

1388/03/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه فرهنگ

1389/03/23

دبستان پسرانه سما

اميرعباس زينلي مباركه

1389/03/24

دبستان دخترانه سما

عماد بهرامي

1391/03/30

دبستان دخترانه سما

حنانه امامي مهرگاني

1391/03/26

دبستان پسرانه سما

حسام بهرامي

1389/03/29

دبستان پسرانه سما

اشكان پاكاري مباركه

1388/03/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شبنم فتاحي

1382/03/26

دبستان دخترانه سما

نرگس سلماني مباركه

1391/03/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا مومني نهچيري

1379/03/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين مختاري مباركه

1380/03/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين ايرانپورمباركه

1379/03/29