آخرین اخبار مدارس


21 آباندبستان پسرانه دوره دوم سما

27 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

10 خرداددبستان پسرانه دوره دوم سما

17 اسفنددبستان دخترانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

یک دانه بادام

افساته شعبان نژاد

قصه کودکان

دبستان دخترانه سما

آسمان پر ستاره

مهرداد غفارزاده

تاریخ انقلاب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعتماد به نفس

دکتر باربارا دی آنجلیس

افزایش اعتماد به نف

دبستان دخترانه سما

حسنی به مکتب نمی رفت

محمدرضا یوسفی

قصه های حسنی و 19 مثل و متل دیگر

دبستان دخترانه سما

ملک الشعرای بهار

محمود پروهاب

ملک الشعرای بهار

دبستان پسرانه سما

مرد گدا و پادشاه

امید پناهی اذر

داستان

دبستان دخترانه سما

قاشق جادوگر

قدمعلی سرامی

قاشق جادوگر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پلیس جدید

Kate Thompsonکیت تامپسون

---------

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

101 آزمایش لذت بخش فیزیک

جانیس وان کلیو

آشنای با آزمایش های فیزیک

دبستان پسرانه سما

پدر هدیه خوب خدا

طیبه قادری

شعر

دبستان دخترانه سما

خلاقیت

گریوز - گارگیلو - اسلادر

شناخت ویژگی کودکان

دبستان دخترانه سما

بازی و رشد

گریوز گاگیلو واسلاودر

نقش بازی دررشدهوش کودک

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين غضنفرپور

1384/09/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا هادي وينچه

1381/09/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا حسن زاده

1383/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين رحيمي لنجي

1381/09/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدصدرا ايران پور

1386/09/07

دبستان دخترانه سما

زهرا صادقي سرارودي

1386/09/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ايليا حيدري

1385/09/02

دبستان پسرانه دوره دوم سما

پوريا حيدري

1384/09/02

دبستان دخترانه سما

رومينا بهرامي كركوندي

1389/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اصغر

1382/09/03