آخرین اخبار مدارس


29 خرداددبستان دخترانه سما

08 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فضا را کشف کنیم

جو الن مور

مفاهیم مربوط به فضا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طوطی سخنگو( چهل طوطی گوتنبرگ)

منصور، پروین

000000000000

دبستان دخترانه سما

علم و عمل سازه ها و نیروها

مجید ملکان

ساخت سازه ها

دبستان دخترانه سما

راهنمای مربیان پیش دبستانی

دفتر آموزش پیش دبستانی

راهنمای مربیان پیش د

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعتماد به نفس

دکتر باربارا دی آنجلیس

افزایش اعتماد به نف

دبستان دخترانه سما

افسانه های ملل کهن

محمد تقی دهقانی

افسانه های ملل کهن

دبستان دخترانه سما

بیا آسمان را رنگ بزنیم

مژگان بابامرندی

قصه نوجوان

دبستان دخترانه سما

اخوان ثالث

مهدی الماسی

اخوان ثالث

دبستان پسرانه سما

مرد گدا و پادشاه

امید پناهی اذر

داستان

دبستان دخترانه سما

داستان یک صعود

سید مصطفی هاشمی طبا

پشه ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ویلیام شکسپیر چه کسی بود؟

سلسته دیویدسون منیس

علمی

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره دوم سما

امير مهدي قرباني

1385/08/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي مهدوي

1383/08/08

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمد فقيهي ديزيچه

1385/08/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا عطايي

1382/08/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا باقري

1383/08/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي يزداني باغملكي

1384/08/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد ملكي

1382/08/08