آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

21 فروردیندبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مراقبت از نوجوانان

دکتر دونالد. ای. گریدانوس

نحوه برخورد با مشکلا

دبستان دخترانه سما

افسانه های ملل کهن

محمد تقی دهقانی

افسانه های ملل کهن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كتابشناسي كاظمين عليهم السلام

اباذر نصر اصفهاني

امام شناسی

دبستان دخترانه سما

راهنمای مربیان پیش دبستانی

دفتر آموزش پیش دبستانی

راهنمای مربیان پیش د

دبستان دخترانه سما

جهان چگونه به وجود آمد

مایتو دولوبیه و همکاران

جهان چگونه به وجود آ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آفرینندگان

جی. سی. تورنلی

علمی

دبستان پسرانه سما

پدر هدیه خوب خدا

طیبه قادری

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

101 آزمایش لذت بخش فیزیک

جانیس وان کلیو

آشنای با آزمایش های فیزیک

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

برکت نان

اس‍ت‍ف‍ان‌ چ‍رن‍ک‍ی‌ و ت‍ی‍م

000000000000

دبستان پسرانه سما

مرد گدا و پادشاه

امید پناهی اذر

داستان

دبستان دخترانه سما

خلاقیت بازی با خواندن و ریاضی

مریم نوروزآران

خلاقیت بازی با خواند

دبستان پسرانه سما

حوض کاشی

محمد میرکیانی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یاسمن صادقی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

گلناز رحیمی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه موسوی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: بهترین سخنگوی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه آمره

مسابقه: تفسیر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

مبینا دهقانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرنوش گودرزی

مسابقه: مسابقات هندبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا علیرضایی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين حيدري وينچه

1382/02/02

دبستان دخترانه سما

نسا اعرابي چم عليشاهي

1391/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرسول رضائي

1380/02/08

دبستان پسرانه سما

علي رفيعي كركوندي

1389/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدجواد جعفري

1383/02/01

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمدجواد بهرامي كركوندي

1380/02/06

دبستان دخترانه سما

النا مرادي خولنجاني

1386/02/03

دبستان دخترانه سما

فربد فروغي

1391/02/04

دبستان دخترانه سما

رها جباري ديزيچه

1388/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين صالحي مباركه

1380/02/08

دبستان پسرانه دوره دوم سما

بهنام ابراهيمي قمبواني

1387/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا قرباني

1382/02/06

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرمحمد خالوزاده مباركه

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

رقيه اكبري فخرآبادي

1390/02/04

دبستان پسرانه سما

اميرعباس كرمي درچه

1390/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا آشوري

1383/02/02

دبستان پسرانه سما

برديا بهرامي كركوندي

1388/02/01

دبستان دخترانه سما

مريم توفيقي

1387/02/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميررضا كياني

1387/02/07

دبستان پسرانه سما

اميرعلي باروتي

1389/02/04