آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فصل نان

درویشیان، علی اشرف

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزگار آفتابی

نجفی، عبدالمجید

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

غصه پرداز

حدادی، هدا

000000000000

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مشکلات نوجوانی و جوانی

ابوالقاسم اکبری

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

برکت نان

اس‍ت‍ف‍ان‌ چ‍رن‍ک‍ی‌ و ت‍ی‍م

000000000000

دبستان پسرانه سما

مامان من کیه؟

جو براون

داستان

دبستان دخترانه سما

پرندگان چگونه پرواز می کنند

کیت وودورد

پرندگان چگونه پرواز

دبستان پسرانه دوره دوم سما

لطفا بگو لطفا

مو ویلمز

***

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مراقبت از نوجوانان

دکتر دونالد. ای. گریدانوس

نحوه برخورد با مشکلا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آفرینندگان

جی. سی. تورنلی

علمی

دبستان دخترانه سما

پشه ها

جمال میرصادقی

پشه ها

دبستان پسرانه سما

مرد گدا و پادشاه

امید پناهی اذر

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده بابایی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

گروه نمایش عروسکی دبستان دخترانه سما

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

رضا عابدی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یونس صادقی

مسابقه: مسابقات قرآن ومعارف در رشته اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

امیرمحمدخالوزاده

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ایرانپور

مسابقه: قرائت قران به روش ترتیل سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علی صادقی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

رضا عابدی

مسابقه: دومیدانی پرش طول

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلناز رحیمی

مسابقه: عکاسی پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه ریاحی

مسابقه: سرود گروهی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل رنجبر

مسابقه: دومیدانی پرش طول

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل رنجبر

مسابقه: دومیدانی- پرش طول

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل دهقانی

هوای پاک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین زمانی

پاور پوینت پدافند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار شاکری

چرخه ی آب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين مختاري مباركه

1380/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدرضا موسوي

1383/03/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مينا رضا قليان

1381/03/30

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمد كياني

1382/03/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا ابراهيمي

1383/03/31

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدي ضيايي

1386/03/30

دبستان دخترانه سما

ثنا مالكي شيخ آبادي

1389/03/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل اكبريان باغملكي

1385/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين اسمعيلي

1383/03/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صدف صادقي قهنويه

1383/03/29

دبستان دخترانه سما

حنانه امامي مهرگاني

1391/03/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يگانه كاظمي وينيچه

1385/03/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي خسروي

1382/03/23

دبستان پسرانه سما

حسام بهرامي

1389/03/29

دبستان دخترانه سما

كوثر كياني

1388/03/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين سليماني حسن آبادي

1380/03/28

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اشكان پاكاري مباركه

1388/03/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه فرهنگ

1389/03/23

دبستان پسرانه سما

اميرعباس زينلي مباركه

1389/03/24

دبستان پسرانه سما

يحيي ابراهيمي لنجي

1389/03/26