آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بلوغ پشت خاکریز

ایمان کفایی مهر

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

جنگ تحمیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كتابشناسي كاظمين عليهم السلام

اباذر نصر اصفهاني

امام شناسی

دبستان دخترانه سما

قاشق جادوگر

قدمعلی سرامی

قاشق جادوگر

دبستان دخترانه سما

اخوان ثالث

مهدی الماسی

اخوان ثالث

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

غصه پرداز

حدادی، هدا

000000000000

دبستان پسرانه سما

یک دانه بادام

افساته شعبان نژاد

قصه کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فصل نان

درویشیان، علی اشرف

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

راه بی خیال شدن

جان سی پارکین و گابا پولینی

آموزشی

دبستان دخترانه سما

بازی و رشد

گریوز گاگیلو واسلاودر

نقش بازی دررشدهوش کودک

دبستان دخترانه سما

پرندگان چگونه پرواز می کنند

کیت وودورد

پرندگان چگونه پرواز

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مایده کرمی

مسابقه: مسابقه قران و معارف اسلامی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شادی فاضلی

مسابقه: نقاشی با مداد رنگ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مرضیه ناجیان

مسابقه: نقاشی با مداد رنگ

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ستایش بابایی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبینا آشوری

مسابقه: مسابقه پیام های قرانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

تیم بسکتبال آموزشگاه

مسابقه: نائب قهرمانی تیم بسکتبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

راضیه عامره

مسابقه: مسابقه قران و معارف اسلامی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

زهرا زینلی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیه قاسمی

مسابقه: مسابقه قران و معارف اسلامی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا علیزاده

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل ملت

مسابقه: مسابقه قران و معارف اسلامی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کوثر مرادی

مسابقه: مسابقه حفظ قران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين سعيدي

1381/11/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحسين سليماني حسن آبادي

1383/11/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه نجاتي دهنوي

1385/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يسنا نصوحي

1383/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ضيائي

1382/11/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرزاد زمان زاده

1378/11/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا بهرامي كركوندي

1378/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين فخامتيان

1380/11/03

دبستان پسرانه سما

فربد نصراللهي وينيچه

1386/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امين يزداني دهنوي

1377/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد نجاتي

1380/11/07

دبستان دخترانه سما

يلدا رنجكش قهنويه ئي

1388/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد رحمانيان

1380/11/03

دبستان پسرانه سما

طاها شاه كوچكي

1388/11/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سجاد فخري

1383/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرضيه هادي وينچه

1381/11/01