آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

برکت نان

اس‍ت‍ف‍ان‌ چ‍رن‍ک‍ی‌ و ت‍ی‍م

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ناگفته‌های بلوغ (پسران)

حسین شاه حسینی

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزگار آفتابی

نجفی، عبدالمجید

000000000000

دبستان دخترانه سما

علم و عمل سازه ها و نیروها

مجید ملکان

ساخت سازه ها

دبستان دخترانه سما

داستان یک صعود

سید مصطفی هاشمی طبا

پشه ها

دبستان پسرانه سما

ماه تولد تو- فروردین ماه

مریم اسلامی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

جنگ تحمیلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

راه بی خیال شدن

جان سی پارکین و گابا پولینی

آموزشی

دبستان دخترانه سما

اخوان ثالث

مهدی الماسی

اخوان ثالث

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فصل نان

درویشیان، علی اشرف

000000000000

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز کودکان شاد

استیو بیدالف

راهنمای والدین

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نیمه تاریک وجود

دبی فورد

پرورشی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

زهرا زینلی

مسابقه: مسابقه حفظ قران

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل ملت

مسابقه: مسابقه قران و معارف اسلامی

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حمید ضیایی

مسابقه: دو میدانی آموزشگاه ابتدایی پسرانه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا آشوری

مسابقه: مسابقه پیام های قرانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

تیم بسکتبال آموزشگاه

مسابقه: نائب قهرمانی تیم بسکتبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی مرادی

مسابقه: پرش ارتفاع

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی ضیایی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کوثر مرادی

مسابقه: مسابقه حفظ قران

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی مرادی

مسابقه: دو با مانع

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش بابایی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

راضیه عامره

مسابقه: مسابقه قران و معارف اسلامی

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حمید ضیایی

مسابقه: پرش ارتفاع

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا هاشمي اركويني

1377/12/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

صالح فخري

1383/12/02

دبستان پسرانه سما

عليرضا رجبي راد

1386/12/08

دبستان دخترانه سما

هستي كريمي لنجي

1387/12/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

فرزين يوسفيان

1385/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد صالحي مباركه

1380/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي فرهنگ

1382/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيديونس رضوي مباركهء

1381/12/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا بابايي بارچاني

1377/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احسان رضازاده مباركه

1378/12/07

دبستان دخترانه سما

ستاره رمضاني علي آبادي

1388/12/07

دبستان دخترانه سما

مايده نصوحي

1384/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي ملكي

1381/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سعيد عباس پور مباركه

1377/12/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

سيدعلي محمد اميري سرارودي

1384/12/03