آخرین اخبار مدارس


21 اسفنددبستان دخترانه سما

20 اسفنددبستان دخترانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

16 اسفنددبستان دخترانه سما

16 اسفنددبستان دخترانه سما

14 اسفنددبستان دخترانه سما

08 اسفنددبستان دخترانه سما

02 اسفنددبستان دخترانه سما

02 اسفنددبستان دخترانه سما

18 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پینو کیو آدمک چوبی

کارلو کلودی

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نیمه تاریک وجود

دبی فورد

پرورشی

دبستان پسرانه دوره دوم سما

لطفا بگو لطفا

مو ویلمز

***

دبستان دخترانه سما

راهنمای مربیان پیش دبستانی

دفتر آموزش پیش دبستانی

راهنمای مربیان پیش د

دبستان دخترانه سما

داستان یک صعود

سید مصطفی هاشمی طبا

پشه ها

دبستان دخترانه سما

شب ومهتاب

ناصرنادری

زندگی امام حسن

دبستان دخترانه سما

افسانه های ملل کهن

محمد تقی دهقانی

افسانه های ملل کهن

دبستان دخترانه سما

پادشاه رودخانه طلایی

آن سینکلر

قصه نوجوان

دبستان دخترانه سما

نادرشاه افشار

ابراهیم حسن بیگی

نادرشاه افشار

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

101 آزمایش لذت بخش فیزیک

جانیس وان کلیو

آشنای با آزمایش های فیزیک

دبستان دخترانه سما

دانه های روغنی

سیاوش شایان

دانه های روغنی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه موسوی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کریمی

مسابقه: بهترین سخنگوی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کریمی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یاسمن صادقی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه خالوزاده

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه آمره

مسابقه: تفسیر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

بهار نصوحی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: بهترین سخنگوی زبان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه جباري ديزيچه

1386/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجيد چراغي

1382/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهربد قنبري

1383/01/02

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدعرفان رحيمي لنجي

1387/01/02

دبستان دخترانه سما

تينا قديري

1385/01/02

دبستان دخترانه سما

مريم نصوحي

1391/01/06

دبستان پسرانه سما

مهدي مسيبي قمبواني

1390/01/03

دبستان پسرانه دوره دوم سما

رضا اميني شيخ ابادي

1386/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي مومن زاده

1384/01/01

دبستان دخترانه سما

نازنين اميني نوگوراني

1391/01/02

دبستان دخترانه سما

محيا قاسمي

1391/01/02

دبستان دخترانه سما

زهرا رحيمي لنجي

1391/01/01

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي قديري ديزيچه

1388/01/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا رييسي فرادنبه

1379/01/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا رحيمي لنجي

1383/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه رياحي درچه

1383/01/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

وحيد صفاپور

1388/01/06

دبستان پسرانه سما

علي نوري ديزيچه

1388/01/02

دبستان پسرانه سما

محمدمبين جلالي آدرگاني

1390/01/06

دبستان دخترانه سما

زهرا باروتي

1388/01/01