آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

حوض کاشی

محمد میرکیانی

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

علمی و آموزشی

دبستان دخترانه سما

بازی و رشد

گریوز گاگیلو واسلاودر

نقش بازی دررشدهوش کودک

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ناگفته‌های بلوغ (پسران)

حسین شاه حسینی

علمی

دبستان دخترانه سما

پرندگان چگونه پرواز می کنند

کیت وودورد

پرندگان چگونه پرواز

دبستان دخترانه سما

آسمان پر ستاره

مهرداد غفارزاده

تاریخ انقلاب

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ویلیام شکسپیر چه کسی بود؟

سلسته دیویدسون منیس

علمی

دبستان پسرانه سما

کره الاغ و روباه کلاهبردار

سید نوید سید علی اکبر

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از من نخواهید لبخند بزنم

باربارا پارک

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

خلاقیت

گریوز - گارگیلو - اسلادر

شناخت ویژگی کودکان

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبستان دخترانه سما

نادرشاه افشار

ابراهیم حسن بیگی

نادرشاه افشار

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

گروه سرود دبستان دخترانه سما

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری آموزش و پرورش

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یونس صادقی

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی ضیایی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه آمره

مسابقه: حفظ قران سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده بابایی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

رضا عابدی

مسابقه: دومیدانی پرش طول

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه موسوی

مسابقه: مسابقه حفظ عمومی آموزش و پرورش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

رومینا اسماعیلی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه خوشکام

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گروه نمایش عروسکی دبستان دخترانه سما

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

گروه سرود دبستان دخترانه سما

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری آموزش و پرورش

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حسین آقایی

مسابقه: مسابقات قرآن ومعارف در رشته الگوی تلاوت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین زمانی

پاور پوینت پدافند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار شاکری

چرخه ی آب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل دهقانی

هوای پاک

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل اكبريان باغملكي

1385/03/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين مختاري مباركه

1380/03/24

دبستان دخترانه سما

حنانه امامي مهرگاني

1391/03/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مينا رضا قليان

1381/03/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه فرهنگ

1389/03/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صدف صادقي قهنويه

1383/03/29

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اشكان پاكاري مباركه

1388/03/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي خسروي

1382/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا ابراهيمي

1383/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين اسمعيلي

1383/03/23

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

محمد كياني

1382/03/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدرضا موسوي

1383/03/28

دبستان پسرانه سما

يحيي ابراهيمي لنجي

1389/03/26

دبستان پسرانه سما

حسام بهرامي

1389/03/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين سليماني حسن آبادي

1380/03/28

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدي ضيايي

1386/03/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي فريدوني

1382/03/26

دبستان دخترانه سما

ثنا مالكي شيخ آبادي

1389/03/29

دبستان پسرانه سما

اميرعباس زينلي مباركه

1389/03/24

دبستان دخترانه سما

مهسا كريمي لنجي

1388/03/27