آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

آسمان پر ستاره

مهرداد غفارزاده

تاریخ انقلاب

دبستان دخترانه سما

جهان چگونه به وجود آمد

مایتو دولوبیه و همکاران

جهان چگونه به وجود آ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حکایات دلپسند

منسوب به لقمان حکیم

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزگار آفتابی

نجفی، عبدالمجید

000000000000

دبستان دخترانه سما

قاشق جادوگر

قدمعلی سرامی

قاشق جادوگر

دبستان دخترانه سما

علم و عمل سازه ها و نیروها

مجید ملکان

ساخت سازه ها

دبستان دخترانه سما

دانه های روغنی

سیاوش شایان

دانه های روغنی

دبستان پسرانه سما

پدر هدیه خوب خدا

طیبه قادری

شعر

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

کتاب علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

غصه پرداز

حدادی، هدا

000000000000

دبستان دخترانه سما

داستان یک صعود

سید مصطفی هاشمی طبا

پشه ها

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مبینا آشوری

مسابقه: مسابقه پیام های قرانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی مرادی

مسابقه: پرش ارتفاع

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا صادقی نژاد

مسابقه: تیر اندازی با کمان

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی ضیایی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حمید ضیایی

مسابقه: دو میدانی 800متر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا علیزاده

مسابقه: قران و معارف -قرائت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شقایق سلطانی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

ستایش بابایی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا زینلی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حمید ضیایی

مسابقه: پرش ارتفاع

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرنوش گودرزی

مسابقه: آزمون رزمندگان

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مهدیه قاسمی

مسابقه: مسابقه قران و معارف اسلامی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه جباري ديزيچه

1386/01/07

دبستان پسرانه سما

محمدعرفان رحيمي لنجي

1387/01/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا رييسي فرادنبه

1379/01/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي سعيدي

1382/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين خوشكام

1381/01/04

دبستان دخترانه سما

يكتا رنجكش قهنويه يي

1384/01/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجيد چراغي

1382/01/05

دبستان پسرانه سما

علي نوري ديزيچه

1388/01/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديث ميرزائي

1381/01/01

دبستان دخترانه سما

تينا قديري

1385/01/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين اميني

1381/01/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا رحيمي لنجي

1383/01/01

دبستان دخترانه سما

مهلا بخشيان لنجي

1388/01/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

رضا اميني شيخ ابادي

1386/01/01

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميررضا شيخي حموله

1384/01/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهربد قنبري

1383/01/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه رياحي درچه

1383/01/02

دبستان دخترانه سما

زهرا باروتي

1388/01/01