آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

علم و عمل سازه ها و نیروها

مجید ملکان

ساخت سازه ها

دبستان پسرانه سما

یک دانه بادام

افساته شعبان نژاد

قصه کودکان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طوطی سخنگو( چهل طوطی گوتنبرگ)

منصور، پروین

000000000000

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبستان پسرانه سما

آن روز سه و نیم بعد از ظهر

مصاحبه و تدوین: سید

خاطرات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابشناسی زیارت (کتابشناسی زیارت، مزار...)

رضا باقريان موحد

کتاب زیارت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از من نخواهید لبخند بزنم

باربارا پارک

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

حسنی به مکتب نمی رفت

محمدرضا یوسفی

قصه های حسنی و 19 مثل و متل دیگر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

101 آزمایش لذت بخش فیزیک

جانیس وان کلیو

آشنای با آزمایش های فیزیک

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

جنگ تحمیلی

دبستان دخترانه سما

قاشق جادوگر

قدمعلی سرامی

قاشق جادوگر

دبستان دخترانه سما

خلاقیت بازی با خواندن و ریاضی

مریم نوروزآران

خلاقیت بازی با خواند

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

زینب طاوسی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کوثر مرادی

مسابقه: مسابقه حفظ قران

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: ایستگاه هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حمید ضیایی

مسابقه: دو میدانی 800متر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کوثر مرادی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا علیزاده

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش بابایی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی صفایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی مرادی

مسابقه: دو با مانع

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساجده علیرضایی

مسابقه: پیامها

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا علیزاده

مسابقه: آزمون رزمندگان

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا مومنی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي ايرانپورمباركه

1382/02/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرسول رضائي

1380/02/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين صالحي مباركه

1380/02/08

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي حيدري وينيچه

1389/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا خليلي لنجي1

1381/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد خالوزاده مباركه

1387/02/07

دبستان پسرانه سما

اميرعلي باروتي

1389/02/04

دبستان دخترانه سما

رها جباري ديزيچه

1388/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميد سليماني حسن آبادي

1379/02/06

دبستان پسرانه سما

اميررضا كياني

1387/02/07

دبستان دخترانه سما

النا مرادي خولنجاني

1386/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا بهرامي

1381/02/04

دبستان پسرانه سما

علي رفيعي كركوندي

1389/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين حيدري وينچه

1382/02/02

دبستان دخترانه سما

مهلا مرداني

1389/02/06

دبستان دخترانه سما

مريم توفيقي

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

پويا قنبري مباركه

1387/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدجواد جعفري

1383/02/01

دبستان پسرانه سما

بهنام ابراهيمي قمبواني

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

محمدحسين فنائي

1387/02/01