آخرین اخبار مدارس


22 آذردبستان پسرانه دوره دوم سما

22 آذردبستان پسرانه دوره دوم سما

22 آذردبستان دخترانه سما

22 آذردبستان دخترانه سما

22 آذردبستان دخترانه سما

22 آذردبستان دخترانه سما

21 آذردبستان دخترانه سما

21 آذردبستان دخترانه سما

21 آذردبستان دخترانه سما

20 آذردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

خلاقیت بازی با خواندن و ریاضی

مریم نوروزآران

خلاقیت بازی با خواند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مراقبت از نوجوانان

دکتر دونالد. ای. گریدانوس

نحوه برخورد با مشکلا

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ویلیام شکسپیر چه کسی بود؟

سلسته دیویدسون منیس

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

101 آزمایش لذت بخش فیزیک

جانیس وان کلیو

آشنای با آزمایش های فیزیک

دبستان پسرانه دوره دوم سما

قصه‌ی گلهای قالی

نادر ابراهیمی

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

روزگار آفتابی

نجفی، عبدالمجید

000000000000

دبستان دخترانه سما

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

احمد عرب لو

گوشه هایی از تاریخ م

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبستان دخترانه سما

اخوان ثالث

مهدی الماسی

اخوان ثالث

دبستان دخترانه سما

ملک الشعرای بهار

محمود پروهاب

ملک الشعرای بهار

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بلوغ پشت خاکریز

ایمان کفایی مهر

دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ناگفته‌های بلوغ (پسران)

حسین شاه حسینی

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

يونس نجفي

1382/09/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جواد سليماني بابادي

1381/09/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي احمدي

1382/09/30

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدحسين اسماعيلي سورچه پائيني

1384/09/27

دبستان دخترانه سما

ساناز رضائي جوچي

1387/09/26

دبستان پسرانه دوره دوم سما

پارسا دانش

1384/09/26

دبستان دخترانه سما

مبينا دهقاني وينيچه

1384/09/24

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدي بابائي

1384/09/27

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدحسن نصيري

1384/09/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا پرچم

1383/09/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه نصوحي دهنوي

1387/09/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل شريفيان

1381/09/30

دبستان دخترانه سما

زهرا مهدوي لنجي

1385/09/28

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدحسين كريميان

1386/09/27

دبستان دخترانه سما

ديانا يزداني دهنوي

1389/09/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا احمدي مزرعچه

1381/09/27

دبستان پسرانه دوره دوم سما

متين باقري مباركه

1386/09/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه فنايي

1381/09/24

دبستان پسرانه سما

عرشيا بهرامي كركوندي

1388/09/25

دبستان دخترانه سما

حسني باقري ديزيچه

1389/09/28