آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

کتاب علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبستان پسرانه سما

آن روز سه و نیم بعد از ظهر

مصاحبه و تدوین: سید

خاطرات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پلیس جدید

Kate Thompsonکیت تامپسون

---------

دبستان دخترانه سما

پادشاه رودخانه طلایی

آن سینکلر

قصه نوجوان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از من نخواهید لبخند بزنم

باربارا پارک

اجتماعی

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبستان دخترانه سما

اخوان ثالث

مهدی الماسی

اخوان ثالث

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بلوغ پشت خاکریز

ایمان کفایی مهر

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما

خلاقیت

گریوز - گارگیلو - اسلادر

شناخت ویژگی کودکان

دبستان دخترانه سما

خلاقیت بازی با خواندن و ریاضی

مریم نوروزآران

خلاقیت بازی با خواند

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کریم خان زند

جعفری، لاله

تاریخی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی مرادی

مسابقه: پرش ارتفاع

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا علیزاده

مسابقه: قران و معارف -حفظ ویژه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا زینلی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا مومنی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مایده نصوحی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامین مبارکی

مسابقه: طراحی آرم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامین مبارکی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه جباری

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا زینلی

مسابقه: مسابقه حفظ قران

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا علیزاده

مسابقه: آزمون رزمندگان

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا صادقی نژاد

مسابقه: تیر اندازی با کمان

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

حمید ضیایی

مسابقه: دو میدانی آموزشگاه ابتدایی پسرانه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدجواد سجادي ديزيچه

1378/05/23

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا حسن پورنهچيري

1386/05/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

يوسف احمدپورمباركه

1378/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين جباري

1381/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين كريمي

1383/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين احمدپورمباركه

1383/05/29

دبستان پسرانه سما

اميرحسين بابائي درچه

1388/05/29

دبستان دخترانه سما

ترنم محمدي آدرگاني

1388/05/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميد خسروي اسماعيل ترخاني

1378/05/28

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحسين سليماني

1384/05/25

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علي بهرامي ديزيچه

1384/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعلي موسوي

1381/05/27

دبستان پسرانه دوره دوم سما

بنيامين هاشمي

1385/05/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا احمدپورمباركه

1380/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي پوراحمد

1382/05/31

دبستان پسرانه سما

رضا رستمي

1388/05/23

دبستان پسرانه سما

ياسين كريميان نوكابادي

1388/05/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شاهين ابراهيمي هراتمه

1378/05/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه غلامي ديزيچه

1386/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهيل عبدالهي مباركه

1382/05/23