آخرین اخبار مدارس


08 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

21 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

مرتضی خسرو نژاد

داستان های فکری

خلاقیت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

راه بی خیال شدن

جان سی پارکین و گابا پولینی

آموزشی

دبستان دخترانه سما

بازی و رشد

گریوز گاگیلو واسلاودر

نقش بازی دررشدهوش کودک

دبستان دخترانه سما

پیشوایان نور

سعید روح افزا

شناخت وانتخاب امام

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد/ص/مثل گل بود

غلامرضا حیدری

مذهبی

دبستان دخترانه سما

خلاقیت بازی با خواندن و ریاضی

مریم نوروزآران

خلاقیت بازی با خواند

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فصل نان

درویشیان، علی اشرف

000000000000

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بلوغ پشت خاکریز

ایمان کفایی مهر

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما

جهان چگونه به وجود آمد

مایتو دولوبیه و همکاران

جهان چگونه به وجود آ

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نیمه تاریک وجود

دبی فورد

پرورشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ویلیام شکسپیر چه کسی بود؟

سلسته دیویدسون منیس

علمی

دبستان دخترانه سما

بیا آسمان را رنگ بزنیم

مژگان بابامرندی

قصه نوجوان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راضیه آمره

مسابقه: تفسیر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: بهترین سخنگوی زبان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهار نصوحی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا علیرضایی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کریمی

مسابقه: بهترین سخنگوی زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه موسوی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یاسمن صادقی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرنوش گودرزی

مسابقه: مسابقات هندبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کریمی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریسا مهدوی

مسابقه: آثار هنری شب یلدا

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

گلناز رحیمی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد صادقي

1384/03/04

دبستان دخترانه سما

زهرا توفيقي

1389/03/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيلوفر رحيميان

1381/03/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مصطفي صفري

1381/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفي احمدپورمباركه

1383/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين چوپاني ده سرخي

1379/03/04

دبستان پسرانه دوره دوم سما

رضا يزدان

1387/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل محمدپور

1383/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن قرباني

1383/03/03

دبستان دخترانه سما

اميرمهدي نصوحي دهنوي

1391/03/08

دبستان دخترانه سما

رضا باقري خولنجاني

1391/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدرضا جباري ديزيچه

1388/03/03

دبستان دخترانه سما

سيدايليا جعفري

1391/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا خليلي لنجي

1381/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين كاويان مباركه

1382/03/03

دبستان دخترانه سما

شايان ابراهيمي

1392/03/05

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرحسين طالبي سورچه بالائي

1387/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس عليزاده

1383/03/07

دبستان دخترانه سما

رها سلطاني دهنوي

1391/03/03

دبستان پسرانه سما

پارسا عباسي گل گير

1388/03/07