آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

بازی و رشد

گریوز گاگیلو واسلاودر

نقش بازی دررشدهوش کودک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قورباغه را ببوس

برایان تریسی

روانشناسی

دبستان دخترانه سما

علم و عمل سازه ها و نیروها

مجید ملکان

ساخت سازه ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جودی دکتر می شود

مگان مک دونالد

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پلیس جدید

Kate Thompsonکیت تامپسون

---------

دبستان دخترانه سما

گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

احمد عرب لو

گوشه هایی از تاریخ م

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مرتضی خسرو نژاد

داستان های فکری

خلاقیت

دبستان دخترانه سما

کلاس خلاقیت

افشین سلیمانی

تمرینات وروشهای عملی خلاقیت

دبستان پسرانه سما

مامان من کیه؟

جو براون

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نیمه تاریک وجود

دبی فورد

پرورشی

دبستان پسرانه سما

پدر هدیه خوب خدا

طیبه قادری

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مشکلات نوجوانی و جوانی

ابوالقاسم اکبری

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

یونس صادقی

مسابقه: مسابقات قرآن ومعارف در رشته اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمدپارسا پریشان

مسابقه: مسابقات قرآن ومعارف در رشته احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

علی صفایی

مسابقه: دومیدانی مدارس شهرستان مبارکه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل اسماعیلی

مسابقه: مسابقه شرکت بازیافت شهرستان (نقاشی )

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گروه سرود دبستان دخترانه سما

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری آموزش و پرورش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آنیتا رمضانی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

رومینا اسماعیلی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه نمایش مدرسه

مسابقه: جشنواره نمایش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گروه نمایش عروسکی دبستان دخترانه سما

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری آموزش و پرورش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نگین قهنویه

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صدف صادقی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ایلیا حیدری

مسابقه: مسابقات قرآن ومعارف در رشته پیام های قرآنی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار شاکری

چرخه ی آب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل دهقانی

هوای پاک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین زمانی

پاور پوینت پدافند

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسن اسماعيلي كركوندي

1381/04/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد صادقي

1381/04/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا شفيعي

1384/04/26

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

رضا كرمي فخرآبادي

1380/04/31

دبستان پسرانه سما

مهرشاد صادقي

1390/04/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش صادقي

1384/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين جباري

1384/04/29

دبستان پسرانه دوره دوم سما

اميرمحمد سرشت طينت

1388/04/28

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

منصور عطائي نوكابادي

1382/04/29

دبستان دخترانه سما

زهرا عقيلي دهنوي

1388/04/23

دبستان دخترانه سما

طاها دهقاني

1392/04/30

دبستان دخترانه سما

ستايش اسدي

1390/04/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا ابراهيمي درچه

1382/04/24

دبستان دخترانه سما

ياسمين سعيدي ورنامخواستي

1390/04/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين كريمي ديزيچه

1386/04/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه بابائي درچه

1386/04/23

دبستان پسرانه دوره دوم سما

ابوالفضل سليماني

1387/04/25

دبستان دخترانه سما

آيسل رحيمي

1388/04/27

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

يونس بخشيان لنجي

1380/04/25

دبستان دخترانه سما

هانيه غلامي ديزيچه

1387/04/31