درباره معاونت
معاونت مدارس سما واحد مبارکه 
آدرس : مبارکه دانشگاه آزاد اسلامی واحدمبارکه  میدان فردوسی بلوار شهید نصوحی
تلفن 52405057
سرپرست مرکز آموزشی وفرهنگی سما واحد مبارکه :  آقای غلامرضا عقیلی