درباره معاونت
معاونت مدارس سما واحد مبارکه 
آدرس : مبارکه دانشگاه آزاد اسلامی واحدمبارکه  میدان فردوسی بلوار شهید نصوحی
تلفن 52447124
سرپرست معاونت آموزشهای عمومی و مهارتی سما واحد مبارکه :  سیدرضا هاشمی