درباره معاونت
معاونت مدارس سما واحد مبارکه 
آدرس : مبارکه دانشگاه آزاد اسلامی واحدمبارکه جاده بروجن 
تلفن 52464351
سرپرست مرکز آموزشی وفرهنگی سما واحد مبارکه :  آقای غلامرضا عقیلی